Wwise SDK 2018.1.11
Platforms ディレクトリリファレンス

ディレクトリ

ディレクトリ   Android
 
ディレクトリ   arm_neon
 
ディレクトリ   Generic
 
ディレクトリ   GGP
 
ディレクトリ   iOS
 
ディレクトリ   Linux
 
ディレクトリ   Lumin
 
ディレクトリ   Mac
 
ディレクトリ   NX
 
ディレクトリ   PS4
 
ディレクトリ   SSE
 
ディレクトリ   Windows
 
ディレクトリ   XboxOne